Graafinen suunnittelu

10 artikkelia

Graafinen suunnittelu on visuaalista viestintää, jolla on selkeä tavoite. Se on luovaa ongelmanratkaisua: pyritään löytämään reunaehtojen puitteissa paras tapa tehdä näkyväksi haluttu viesti. Kohderyhmän tuntemus, median huomioiminen sekä kyky yksinkertaistaa monimutkainenkin viesti ovat avaintekijöitä onnistuneeseen lopputulokseen.

Mediat vaihtelevat, mutta yksi pysyy: graafista suunnittelua ohjaa aina rajoitukset, joiden puitteissa on löydettävä optimaalisin ratkaisu: se voi olla tila kuten julisteen tai bannerin koko tai aika: kuinka monta sekuntia mainos saa aikaa katsojalta. Ammattilainen osaa tiivistää halutun viestin, puhutella kohderyhmää ja huomioida median erityispiirteet.

Lappi design on graafiseen suunnitteluun keskittynyt mainostoimisto – autamme mielellämme kaikissa graafisissa töissä. Ota yhteys