Graafinen suunnittelu Tytti Mäenpää

Kampanjailme Sitran hankkeelle

Kampanjailme hankkeelle, joka tarjoaa terveyden edistämisen tienviittoja lasten ja nuorten parissa työskenteleville.

Tilaaja: Kuule oy / Sitra
Toteutin työn Mainostoimisto Pilot oy:n palveluksessa.

Mitä:
– Kuvitukset ja visuaalinen ilme
– Esitteen taitto
– Nettisivut
– Juliste

Tässä näytteitä oppaasta:

   

Kampanjailme koostui pääasiassa kuvituksista, joista rakentui eläväinen ja informatiivinen kehys viestille. Suunnittelutyöhön kuului nettisivujen suunnittelu, julisteen, oppaan ja mainoksen suunnittelu. Hedelmällisintä oli kokonaisuuden ideointi yhdessä viestintätoimiston kanssa!

Millainen on hyvä kampanjailme?

Hyvä kampanja on ainakin erottuva, herättävä ja kohderyhmää puhutteleva. Kampanjan oleellisin erityispiirre on väliaikaisuus ja toisaalta näyttävyys. Usein kampanjat ovat kaupallisia myynninedistämiskamapanjoita, mutta tässä esimerkissä oli kyse terveyden edistämisen hankkeesta. Siinä sisällöllä oli paljon merkitystä, ja apunani olikin viestintätoimisto ja taustalla paljon tutkimusta.