Infografiikkaa soista, Lappi design, Tytti Mäenpää

Infografiikka tekee tiedon näkyväksi

Tutkimustietoa on maailma pullollaan, mutta miten saisimme lukijamme pysähtymään edes hetkeksi sen äärelle ja todella ymmärtämään siitä oleellisen? Visuaalisuuden avulla tietenkin! Infografiikka tekee tiedosta näkyvää – ja helposti ymmärrettävää.

Infografiikassa visuaalisuuden ensimmäinen tehtävä on houkutella lukijaa pysähtymään aiheen äärelle. Kuvalliseen aineistoon on helpompi tarttua, kuin pelkkään tekstiin. Ihminen on visuaalinen olento, ja tätä kannattaa hyödyntää.

Visuaalisuuden toinen – ja mielestäni tärkein tehtävä – on helpottaa tiedon ymmärtämistä ja muistamista. Monet numeeriset tutkimustulokset kuten määreiden vertailu on helpompi hahmottaa kuvan kautta. Infografiikan kautta tieto omaksutaan nopeammin ja myös muistetaan yleensä paremmin, kuin pelkästään tekstin kautta kerrottu informaatio.

Visuaalisesti havainnollistettu tieto huomataan, ymmärretään ja muistetaan paremmin, kuin pelkkä teksti.

Hyvä infografiikka:

• on selkeä, eikä siinä ole mitään turhaa

• auttaa lukijaa ymmärtämään tiedosta oleellisen mahdollisimman vaivattomasti – tärkeintä on viestinnällinen tehtävä

• pysyy totuudessa ja on läpinäkyvää; tutkimustietoon perustuvaan infografiikkaan on hyvä lisätä lähde, mistä se on peräisin

• houkuttelee lukemaan aiheesta lisää

• jää mieleen

• on visuaalisesti miellyttävä ja tyyliltään herättää oikeanlaisia mielikuvia

Suunnittelemme asiakkaillemme yksilöllistä infografiikkaa, joka ottaa huomioon kaiken oleellisen: tieto esitetään mahdollisimman selkeästi ja totuudenmukaisesti, tyyli valitaan yrityksen brändiä tukevaksi ja toteutuksessa huomioidaan paitsi käyttäjät, myös median ja esityksen formaatin luomat tekniset vaatimukset.

Esimerkki Sekametsä-aiheisesta infografiikkakuvasta, jos kuvituksen osuus on tavallista suurempi. Lue lisää aiheesta Luken sivuilta

Pyydä tarjous infografiikan suunnittelusta täältä