Metsä

Nettisivujen suunnittelu metsäyhtiölle

Nettisivujen suunnittelu, mainostoimisto Lappi design, Rovaniemi
Nettisivujen suunnittelu, Lappi design

Lappi design suunnitteli Vaaran Metsälle toimivat ja kauniit nettisivut. Lisäksi luotiin visuaalinen ilme vanhan logon ympärille sekä tuotettiin ajanmukaista myyvää markkinointimateriaalia myyntitapahtumiin. Nettisivut saivat yrityksen sidosryhmiltä paljon hyvää palautetta: nettisivut olivat selkeät, informatiiviset ja tyyliltään raikkaat.

”Työn jälki on erittäin laadukasta ja sovitut asiat on hoidettu aikataulussa” – markkinointivastaava, Vaaran Metsä Oy

Verkkosivujen suunnittelu on räätälöityä ongelmanratkaisua

Yrityksen verkkosivuilla on yhä enemmän merkitystä, joten niiden suunnittelu täytyy tehdä huolellisesti. Nettisivujen suunnittelu aloitetaan kartoittamalla asiakkaan kanssa yhdessä peruskysymykset; mitä, kenelle, miksi, miten?

Verkkosivujen suunnittelu alkaa kartoittamisesta

Kun nämä peruskysymykset on käyty yhdessä läpi, kartoitetaan lähtötilanne ja tavoitteet, eli visio ja missio. Onko esimerkiksi yrityksen visuaalinen ilme halutunlainen vai kaipaako se ensin päivitystä? Uuden yrityksen kohdalla projekti alkaa usein visuaalisen ilmeen luomisella: suunnitellaan logo, värimaailma, typografia eli fontit ja niiden persoonallinen käyttö, kuvamateriaali, tyyli ja kokonaisuus eli visuaalinen brändi. Hyvä visuaalinen ilme on tunnistettava, tyylikäs ja tarkoituksenmukainen eli sellainen, joka vastaan sille asetettuihin mielikuvatavoitteisiin ja rakentaa oikeanlaista brändiä. Kun yrityksen visuaalinen ilme on luotu tai päivitetty, sen pohjalta on hyvä lähteä suunnittelemaan nettisivustoa.

Sivuston tavoitteet ja rakenne

Nettisivujen rakenne suunnitellaan aina yksilöllisesti vastaamaan yrityksen viestinnällisiä tarpeita ja tavoitteita. Mutta ennen kaikkea hyvä rakenne on sellainen, joka on mahdollisimman selkeä – asiakasta ei saa eksyttää monimutkaisilla ja liian ”hienoilla” ratkaisuilla, vaan eteneminen sivustolla täytyy vastata intuitiivista etenemistä. Mitä helpommaksi sivuston käyttö tehdään, sen paremmin se toimii. Sivustolle määritellään viestinnällinen tavoite ja operatiivinen tavoite.

Nettisivujen viestinnällinen tavoite voi olla esimerkiksi tarjota tietoa yrityksen tuotteista ja palveluista, sekä kertoa yrityksen arvoista, esimerkiksi kotimaisuudesta ja ympäristöystävällisyydestä. Operatiivinen tavoite voi olla esimerkiksi mahdollisimman pitkään sivuilla viihtyminen (tiedon omaksuminen), uutiskirjeen tilaaminen, palautteet tai yhteystietojen jättäminen, jakaminen somessa, tarjouspyynnön jättäminen, verkkokauppatilaus tai soittaminen. Hyvä operatiivinen tavoite on sellainen, jota voidaan selkeästi mitata. Mitattava tulos auttaa arvioimaan sivuston onnistumista ja kehittämään sitä haluttuun suuntaan.

Visuaalinen ilme ja sisältö

Kun sivuston tavoitteet, laajuus ja rakenne on kartoitettu, on aika miettiä niiden tarkempaa sisältöä ja tyyliä; eli mitä ja miten sanotaan. Jokin asia voi olla helpompi esittää kuvin tai vaikkapa animaation kautta. Tässäkin autamme mielellämme.

Ota yhteys, niin suunnitellaan yhdessä teille tyylikkäät, tavoitettavat ja tarkoituksenmukaiset verkkosivut!